Benvingut/da al test del Cos Administratiu 03

1. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui són titulars dels drets i llibertats fonamentals?

2. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, totes les persones:

3. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els drets que el propi Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya es poden estendre a altres persones:

4. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret, d’acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per a atendre les càrregues familiars?

5. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social, els menors tenen dret a rebre:

6. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui, especialment, té dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l’edat?

7. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots:

8. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a viure amb dignitat el procés de llur mort?

9. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a expressar llur voluntat d’una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre?

10. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la voluntat anticipada que deixi constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre les persones, han d’ésser respectades:

11. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat?

12. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui ha d’establir un model educatiu d’interès públic?

13. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té garantit el dret per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions?

14. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a les escoles de titularitat pública, l’ensenyament és:

15. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics:

16. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’ensenyament és gratuït:

17. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a la formació professional?

18. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a la formació permanent?

19. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, qui té dret a disposar d’ajuts públics en l’àmbit de l’educació?

20. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els ajuts públics en l’àmbit de l’educació han de servir per:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

5 × 1 =