Oposicions al Cos Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Com a aspirant al Cos Auxiliar d’Administració de la Generalitat de Catalunya, estàs a punt d’emprendre un emocionant transcurs cap a una carrera pública gratificant i plena de possibilitats. A la nostra acadèmia de Girona, estem aquí per ajudar-te a preparar-te per a aquest desafiament, oferint-te el suport i els recursos necessaris per assolir l’èxit en aquest camí.

Sol·licita la teva informació avui mateix

Envia'ns un missatge a través del formulari de contacte i estarem encantats de respondre't el més aviat possible.

A Prepara't disposem de tots els avantatges per tu

La nostra acadèmia d’oposicions disposa de tots els avantatges perquè puguis cursar els teus estudis a la teva manera. És a dir, de manera presencial (si vols venir físicament) o de manera online amb la nostra aula virtual on tindràs accés a totes les eines necessàries per a cultivar el teu aprenentatge.

Professors Experimentats

Comptem amb un equip de docents altament qualificats i amb una àmplia experiència en el sector de l'administració pública.

Material Didàctic Actualitzat

Proporcionem material d'estudi complet i actualitzat, específicament dissenyat per preparar-te per a les oposicions amb èxit.

Suport Personalitzat

Oferim sessions de tutoria individualitzades per abordar les teves necessitats i reforçar les teves capacitats.

Accés a l'Aula Virtual

Amb l'aula virtual, tens accés a recursos d'estudi en línia les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, per a la teva comoditat.

Accés Vitalici

Gaudeix d'un accés vitalici als recursos del nostre programa d'estudi, permetent-te revisar el contingut i actualitzar els teus coneixements sempre que ho necessitis al llarg del teu trajecte cap a l'èxit en les oposicions

Simulacres d'Exàmens

Realitzem simulacres periòdics per ajudar-te a familiaritzar-te amb el format dels exàmens i avaluar el teu progrés.

Com funcionen aquestes oposicions?

Tot seguit t’explicacarem com s’estudien aquestes oposicions

FASE D’OPOSICIÓ: La fase d’oposició consta de 2 proves.

FASE DE CONCURS: La puntuació d’aquesta fase serà de 9,85 punts.

MÈRITS QUE ES VALOREN:

a) Serveis prestats: Màxim 4,05 punts.

b) Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació (ACTIC):

  • Certificat bàsic: 2,75 punts.
  • Certificat mitjà: 3 punts. En cas que la persona aspirant tingui els dos certificats, el Tribunal Qualificador només valorarà el de nivell més alt. Es tindran en compte els certificats obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de mèrits, que serà de 10 dies des de la publicació de les qualificacions de la primera prova.

c) Aptes sense plaça: Haver estat apte/a sense plaça en els processos selectius per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat en la convocatòria de 2007 amb número de registre 146: 1,80 punts, i en la convocatòria de 2003 amb número de registre 079: 1 punt.

Consta dels tres exercicis següents:

• Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts.

• Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que s’acordés l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

El tribunal fixarà el temps per realitzar la primera part de l’exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de l’exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 2,5 punts.

En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 1.872 aspirants amb una puntuació global igual o superior a 2,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l’exercici serà l’obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 1.872. En cas d’empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d’aspirants aprovats d’aquest exercici podrà ser superior a 1.872, atès que s’inclouran com a aprovats tots aquells que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.

• Tercer exercici: consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferentes qüestions sobre l´aplicación dels coneixements de tot el temari i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar l’exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació de la segona part de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

 

Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

• Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

o Primera:
 
s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

o Segona:
 
s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

• Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Les llistes definitives d’aspirants que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova

oposicions auxiliar administratiu generalitat de catalunya

Requisits de l'alumne

Oportunitats com a Auxiliar Administratiu

Explora les noves possibilitats que ofereixen les oposicions d’Auxiliar Administratiu i comença a construir el teu camí cap a una carrera estable i gratificant en el món de l’administració pública. Amb les nostres preparacions especialitzades, estaràs equipat per enfrontar els reptes del procés selectiu i aconseguir l’èxit professional que busques. Descobreix com aquesta oportunitat pot transformar la teva vida laboral i obrir noves possibilitats de creixement personal i professional.

Desbloqueja el teu potencial amb l'oposició al Cos Auxiliar d'Administració

Explora una oportunitat única per donar un pas endavant en la teva trajectòria professional mitjançant les oposicions al Cos Auxiliar d’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aprofita els beneficis d’aquesta ruta d’accés prestigiosa cap a posicions rellevants dins de l’administració pública.

Avantatges d'estudiar l'oposició al Cos Auxiliar d'Administració

Aprofita els següents avantatges per preparar-te amb èxit per a l’oposició al Cos Auxiliar  d’Administració:

Preguntes freqüents

Aquí hi podràs trobar algunes de les preguntes més freqüents dels nostres usuaris. Si no trobes la informació que busques no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.

Els requisits d'admissió poden variar segons el tipus d'oposició i la convocatòria específica. Sovint, es requereix una titulació acadèmica determinada, com ara el batxillerat o un cicle formatiu, així com complir amb altres condicions específiques que puguin ser establertes per la convocatòria. Consulta-ho amb els nostres experts i posa't en contacte trucant al 609 67 29 12 o enviant-nos un missatge a través del nostre formulari de contacte.

La nostra acadèmia es diferencia per oferir un enfocament personalitzat i integral a la preparació de les oposicions. Disposem d'un equip de professionals experimentats que ofereixen orientació i suport individualitzat per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius.

Utilitzem una varietat de mètodes d'ensenyament, incloent classes presencials, materials d'estudi actualitzats, sessions pràctiques i simulacres d'exàmens. A més, proporcionem recursos en línia i suport tutorial per a l'estudi autònom dels alumnes.

Sí, oferim serveis de suport post-preparació que inclouen assessorament personalitzat, actualització de material d'estudi, sessions de repàs i orientació sobre els procediments posteriors a l'aprovació de les oposicions, com ara tràmits administratius i orientació laboral.

Tens el teu futur a les teves mans ara mateix!

Aprofita aquesta oportunitat per posar-te en marxa cap al teu futur professional. Amb els nostres cursos especialitzats, tutoria personalitzada i recursos d’aprenentatge de primera categoria, tens tot el que necessites per començar a treballar cap als teus objectius. No esperis més, el teu futur comença avui mateix amb Prepara’t